Zhineng Qigong

Qigong är en form av enerigarbete och har använts inom medicin och läkekonst i Kina i många tusen år, med säkerhet minst 2 500 år, men troligen har det funnits i 10 000 år.
Qigong utgör grunden för bland annat akupunktur och övrig traditionell kinesisk medicin. Grundprincipen är att sjukdomar orsakas av energipåverkan och därmed också kan botas med energipåverkan. Energin kan antingen vara i obalans, stagnerad eller blockerad eller vara för låg. Qigong hjälper till att balansera detta.
Det finns idag ca 2000 olika inriktningar. Själva ordet betyder Qigong betyder ”Arbeta med och kultivera sin livsenergi” (Qi – livsenergi, Gong – arbete).

Zhineng Qigong är en medicinsk variant som utvecklades av Ming Pang i Kina under 1970- och 80-talet. Han samlade erfarenheter från flera  qigong och healingmetoder inom Taoism, Buddhism och kampsporter. Dessa erfarenheter praktiserade han sedan på ett av världens största medicinlösa sjukhus, Huaxia Zhineng Qigong Clinic and Training Center, med Zhineng Qigong som primär behandlingsmetod.
Själva ordet Zhineng betyder ”Visdom och kraft/förmåga att läka” (Zhi – Visdom, Neng – kraft/förmåga att läka).

Zhineng Qigong är enkel att utöva. Metoden, som är en serie av lugna långsamma rörelser, gör att du slappnar av mentalt och fysiskt som främjar kroppens egna läkningsförmåga. Rörelserna hjälper också cirkulationen att komma igång i din kropp.
Det är en metod som lämpar sig väl för dig som vill få mer energi, förbättra din hälsa och förebygga eller lindra sjukdomar.

Om du är intresserad, skicka mig ett mail så jag kan hålla dig underrättad om kursstart (minst 8 deltagare).
Varje kurstillfälle är ca 60 min, men själva metoden tar ca 15 minuter i sin helhet. Vi kommer att arbeta med Qi och hur vi kan använda energifältet i vår vardag.
Zhineng Qigong är till för alla oavsett hur din egen fysikalitet tar sig uttryck.

Inga förkunskaper behövs.

%d bloggare gillar detta: