GDPR

Sedan maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och i resten av EU. Mind Your Soul and Body by Maude strävar efter att följa EU:s lagstiftning om hantering av personuppgifter.
Syftet med lagstiftningen är att du ska känna dig trygg när du besöker hemsidan och i kommunikation

Samtycke
Genom att besöka hemsidan eller boka en tjänst (individuella sessioner, kurser, Doula osv) så har du gett ditt samtycke till hur vi sparar dina personuppgifter och behandlingen av dem. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Var dock uppmärksam på att vi då inte längre kan tillhandahålla dig våra tjänster. Om barn under 16 år har försett oss med personuppgifter kommer vi att radera dessa så fort vi blivit informerade om detta. Målsmän uppmanas kontakta oss i förekommande fall

Mind Your Soul and Body by Maude, organisationsnummer 590529-5548, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du skickar till oss. Har du frågor kring detta, vänligen kontakta oss på mindyoursoulandbody@gmail.com

Vilka personuppgifter och varför?
Personuppgifter innebär information som kan knytas till en fysisk person, exempelvis namn, adress, organisations- eller personnummer, telefonnummer och e-postadress. 
De personuppgifter som vi mottagit från dig via mejl eller att du anmält dig till någon tjänst via h
emsidan eller via bokningssystem sparas är

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Ev företagsnamn
  • I förekommande fall organisations- eller personnummer
  • Betalningshistorik, inklusive datum och tid/fakturering

Vi sparar ovanstående uppgifter för att kunna hantera din bokning, fakturor och kvitton och för att kunna skicka ut information till dig inför extra erbjudande, kurser, utbildning och andra tjänster samt om någon förändring sker exempelvis i bokningförfarande. 
Informationen sparas fram till att du begär att den ska raderas, alternativt om den varit inaktiv under 3 år. 
För att radera din information kontaktar du oss på
mindyoursoulandbody@gmail.com

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
All information som vi får av dig hanteras endast av Mind Your Soul and Body by Maude. Vi vidarebefordrar, säljer, byter eller hyr aldrig ut dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. 
Tyvärr är överföring av information via internet aldrig helt säker och även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för de uppgifter som skickas till vår webbplats och all överföring sker därför på egen risk. 

%d bloggare gillar detta: